Poradenská a konzultační činnost

Poradím Vám, jak postupovat před zpracováním projektové dokumentce, při naturovém nebo biologickém hodnocení, poskytnu Vám potřebné informace související se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Konzultací záměru s autorizovanou osobou již od počátku zpracování projektu může investor předejít mnoha problémům a časovým nebo finančním ztrátám. Autorizovaná osoba může investorovi napomoci při zpracování variant záměru, které nejsou ve střetu s ochranou životního prostředí.
V případě Vašeho zájmu o informace mě kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.
Zpět na hlavní stránku